UK JOB DIARY #4 – NINO

Pokud hledáte zaměstnání ve Velké Británii, můžete se při vyplňování žádosti o zaměstnání setkat s kolonkou National Insurance Number (NINO, NIN nebo NI). Toto unikátní číslo se dá přirovnat k našemu rodnému číslu nebo občanskému průkazu. Pokud začnete pracovat v UK, tak začnete platit daně a sociální pojištění (zdravotní pojištění je v UK hrazeno z daní) a právě k tomu potřebujete toto číslo. Dítěti v UK je toto číslo přiřazeno, když dovršení 16ti let a provazí ho po zbytek života. Britská vláda toto číslu vysvětluje jako číslo vašeho osobního účtu. Na všech úřadech budete dotázání na vaše NINO, pod ním se totiž skrývají všechny důležíté informace o vás. Obejdete se i bez tohoto čísla. Můžete bez problému pracovat, protože dostanete číslo dočasné. Zaměstnavatel však raději zaměstná člověka, který NINO již má, protože je pro něj jednoduší odvádět za vás daně a pojištění (nemusí žádat o číslo dočasné – menší byrokrativní zátěž). Také pokud nemáte své trvalé NINO, tak odvadíte vyšší daně (ale s těmi je to trochu komplikovanější). Pokud pracujete bez NINO a získáte ho třeba až po dvou měsících, tak je vaše dočasné číslo nahrazeno číslem nově získaným. Daně a pojištění, které jste zaplatili, budou přiřazeny k vašemu novému číslu.

Mnoho dalších inforamcí se dozvíte na vládních stránkách gov.uk.

O NINO si můžete bezplatně zažádat na telefonním čísle 0800 141 2075. Jde to i online a to na adrese Online Application Service. Nerad někomu volám a ještě míň rád volám neznámým lidem. Řekl jsem si, že to tedy zkusím vyřešit online. Bohužel po vyplnění údajů se dozvíte, že online žádost je zpoplatněna. Pokud si to dobře pamatuji, tak to bylo okolo 30 liber. Rozhodl jsem se tedy zažádat přes telefon. Měl jsem z toho trochu stres, přece jen voláte na úřad v cizí zemi a bojíte se, kterou otázkou by vás mohl úředník / úřednice překvapit.

Po vytočení čísla a zadání požadované volby, jsem byl přepojen na operátorku, které jsem řekl, že si chci zažádat o NINO. Operátorka mě přepojila na úřednici. Myslím si, že to byla Ukrajinka a bylo ji dobře rozumět. Byla dost nepříjemná, což mě ani nepřekvapilo, protože pokud jdete / voláte na úřad, tak to tak trochu očekáváte. Nadiktoval jsem jí své údaje – jméno, příjmení, datum narození a adresu. Následně by vám mělo být nabídnuto datum a čas k “pohovoru” v nejbližším Jobcentre Plus. Píšu mělo, protože nejbližší Job Centre jsem měl ve Stockportu, ale na pohovor jsem jel do Manchesteru. Datum je v horizontu 14 dní, záleží na vytížení konkrétního Job Centra. Na konci telefonátu obdržíte “reference number”, které je dobré si poznamenat, protože když budete potřebovat změnit den vaší schůzky, tak ho musíte nahlásit. Poštou vám ještě přijde pozvánka, kde se dozvíte, co si sebou máte všechno přinést.

S sebou si musíte donést nějaký “proof of identity”, musíte dokázat, že jste to opravdu vy a také to, že to myslíte s pobytem / prací v UK vážně. Pomoc vám v tom může hned řada dokumentů. Já jsem s sebou měl občanku, řidičský průkaz, cestovní pas, DBS check, ID card (od zaměstnavatel), dopis od zaměstnavatele, pracovní smlouvu a výpis z britského bankovního účtu. To co jsem měl já mi bohatě stačilo, můžete si s sebou vzít ještě třeba rodný list, oddací list, studentské karty, karty MHD, nájemní smlouvu,…

Já se měl dostavit na devátou hodinu ráno. Byl jsem před Job Centre Plus v 8:45 a před dveřmi již byla fronta. V devět hodin se dveře otevřely. Hned u vchodu stál zaměstnanec, kterému jste ukázali pozvánku, která vám přišla poštou a nasměroval vás, kam se máte vydat. Došel jsem do druhého patra, kde jsem na recepci odevzdal svou pozvánku (na té je i vaše referenční číslo) a bylo mi řečeno ať se na chvíli posadím. Za chvilku si mě vyzvedl úředník a šel jsem s ním do jeho kanceláře. Úředník se mě ptal na základní údaje o mně, plus se mě ptal od kdy jsem ve Velké Británii a co tu plánuji. Naskenoval si jeden z mých dokumentů (u mě to byl pas) a vyplnil se mnou několik dokumentů. Dohromady to zabralo čtvrt hodiny. Poté jsem opět čekal na recepci, kde jsem následně podepsal svou žádost k odeslání a obdržel dokument, kterým jsem mohl svému zaměstnavateli dokázat, že jsem o NINO požádal. Na dokumentu byly také informace, kdy mi přijde vyrozumění (je to do 12ti týdnů).

Pokud vám do té doby vyrozumění nedorazí, tak je na dokumentu uvedeno telefonní číslo, na které se můžete obrátit v případě potíží.

Napsat komentář